MSA梅思安9912106 Hazmax防化靴屬于安全靴,鋌和MSA梅思安品牌專區提供詳細的MSA梅思安9912106 Hazmax防化靴介紹,包括MSA梅思安9912106 Hazmax防化靴價格、基本參數、產品特點、MSA梅思安9912106 Hazmax防化靴圖片、功能及適用范圍等信息,還有MSA梅思安9912106 Hazmax防化靴問答及用戶評價為您選購提供全方位的參考。想了解更多更全的MSA梅思安安全靴報價、型號、種類以及使用方法相關內容,可以到MSA梅思安品牌專區。

這款防化靴不僅具有優秀的防化性能,同時具有防砸,防穿刺,絕緣等性能,是高性能的安全靴。

HAZMAX高等級防化靴,采用無縫注塑成型,材料為高粘度和高軟度的PVC;安全靴共有高幫和低幫兩款供選擇;

化學品滲透性達到NFPA1991-2000的要求。

 

10127530                               

中幫,防砸防穿刺,XL碼

                                    
10127531                               

中幫,防砸防穿刺,L碼

                                    
10127532                               

中幫,防砸防穿刺,M碼

                                    
10127533                               

中幫,防砸防穿刺,S碼

                                    
9912106-1

高幫,防砸防刺穿,7碼

                                    
9912106-2                               

高幫,防砸防刺穿,8碼

                                    
9912106-3                               

高幫,防砸防刺穿,9碼

                                    
9912106-4                               

高幫,防砸防刺穿,10碼

                                    
9912106-5                               

高幫,防砸防刺穿,11碼

                                    
9912106-6                               

高幫,防砸防刺穿,12碼